Counseling & Coaching

Mijn naam is Jos Lassauw, ik werk al jaren in de hulpverlening. Ik heb de nodig hulpverlenings methoden geleerd en uitgevoerd met individuen, echtlieden/paren en gezinnen.

Is er een verschil tussen Counseling en Coaching: ja er is een verschil.  Vaak loopt het echter door elkaar heen. De vraagstelling van jou is bepalend welke counseling- of coachingstechniek er gebruikt gaat worden.  Het verschil zou je zo kunnen omschrijven. Ik merk dat ik counseling aspecten gebruik bij met name persoonlijk, sociale of psychologische problematiek. Deze problematiek speelt zich vaak in het(soms kort) verleden af. Coaching technieken gebruik ik meer om iemands kwaliteiten, ambities te laten groeien. Dit speelt zich vaak in het hier en nu af. In evaluaties van opleiding en hulpverleningscontacten kreeg ik de volgende kenmerken te horen:

Zelfvertrouwend Oprecht Krachtig Warm Structureel  IJdel Leidend
Gevoelig Gewaarwordend Trots Empatisch Luisterend oor
Eerlijk Organisator Vertrouwenspersoon Eenvoudig
Resultaatgericht Intuïtief

Voor wie?

Werkwijze!

Financiën.